Domov | Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine "Nakup v oblaku"

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine "Nakup v oblaku"

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot)  na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Splošni pogoji poslovanja opredeljujejo:

 • uporabo spletne trgovine "NAKUP V OBLAKU";
 • pravice uporabnika;
 • poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom.

S spletno storitvijo www.zelena-tocka.si (v nadaljevanju spletna trgovina Nakup v oblaku) upravlja Skupina vrtovi panonski z.o.o., blago distribuira Skupina Vrtovi panonski z.o.o. (v nadaljevanju distributer/ponudnik).

Za uporabo spletne trgovine Nakup v oblaku mora uporabnik soglašati z vsebino splošnih pogojev poslovanja. Pridržujemo si pravico do spreminjanja ali posodabljanja splošnih pogojev kadarkoli in iz katerihkoli razlogov.

1. Upravitelj in distributer spletne trgovine 

naziv: SKUPINA VRTOVI PANONSKI, z.o.o.
naslov: Plese 9a, 9000 Murska Sobota
matična št: 6064507000
davčna št.: SI40884287
davčni zavezanec: da
TRR: SI56 1010 0005 0351 240 (BANKA KOPER d.d.)
telefon: 02 590 76 899
GSM: 041 526 395
TEL. ŠT. ZELENA TOČKA: 05/99-26-777 
e-naslov: info@zelena-tocka.si

Prevzemna mesta za osebne prevzeme naročil so distribucijski partnerji, s katerimi upravitelj predhodno sklene dogovor o poslovnem sodelovanju.

2. Registracija uporabnika

Za uporabo in naročilo preko spletne trgovine mora uporabnik vnesti kontaktne podatke. Za registracijo fizičnih oseb so obvezni naslednji podatki:

 • ime
 • priimek
 • naslov
 • poštna številka
 • kraj
 • telefon
 • elektronski naslov

Za registracijo pravnih oseb so obvezni naslednji podatki:

 • podjetje
 • naslov
 • poštna številka
 • kraj
 • telefon
 • elektronski naslov
 • davčna številka
 • opredelitev, ali je podjetje davčni zavezanec

Uporabnik jamči, da so vsi navedeni podatki resnični in točni. Spletna trgovina "Nakup v oblaku" si pridržuje pravico preveriti vsakega uporabnika ob njegovem naročilu, in sicer s klicem na telefonsko številko, navedeno ob oddaji naročila.

3. Možnosti v spletni trgovini

Zelenjava in sadje, ki se naroča preko spletne trgovine "Nakup v oblaku" je pridelano v slovenski zemlji v skladu s Pravilnikom o integrirani pridelavi zelenjave (Ur. l. RS, št. 63/02). Zelenjava in sadje je pridelana pri lokalnih pridelovalcih in pri pridelovalcih Kmetijske zadruge Agraria Koper z.o.o. Vsi medeni izdelki v spletni trgovini so pridelani izključno iz slovenskega medu, ki nosi oznako zaščitena geografska označba (SMGO). V spletni trgovini so na voljo tudi ekološki proizvodi lokalnih pridelovalcev z veljavnim ekološkim certifikatom, ki so pridelani v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 71/2010). Zelenjava in sadje je lahko pridelano tudi v skladu z minimalnimi nacionalnimi standardi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

V spletni trgovini lahko kupujejo zelenjavo in druge domače izdelke polnoletne fizične osebe in pravne osebe.

Spletna trgovina posameznemu uporabniku omogoča:

Naročanje izdelkov

Vsi izdelki in pridelki so izključno slovenskega porekla. Uporabnik naroči izdelke na naslednji način:

 • izbere modro ikono "Nakup v oblaku"na levem robu spletne strani;
 • izbere zavihek "Nakup v oblaku" in izbere željeni podmeni;
 • izbere artikle, ki jih želi, izbere količino in jih doda v košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico«;
 • ko zaključi z zbiranjem artiklov, klikne na gumb »Na blagajno«;
 • blagajna je sestavljena iz petih zaporednih korakov:
  1. Pregled artiklov
  2. Prijava
  3. Prevzem
  4. Način plačila
  5. Potrditev nakupa
 • iz košarice lahko uporabnik odstrani izbrane artikle s klikom na rdeči gumb »X« v prvem koraku »Pregled artiklov«;
 • v prvem koraku »Pregled artiklov« lahko uporabnik tudi spremeni naročene količine izbrane zelenjave;
 • v drugem koraku se uporabnik prijavi, registrira ali nadaljuje z nakupom kot gost, z vnosom svojih osebnih podatkov opredeljenih v tej točki;
 • v tretjem koraku izbere lokacijo, kjer bo prevzel naročene izdelke
 • plačilo je možno po predračunu na TRR distributerja
 • uporabnik pregleda vnešene podatke in pritisne gumb »Potrdi nakup«.

Uporabnik odgovarja za podatke, dane v procesu izvajanja naročila. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri dostavi zaradi navedbe napačnega naslova s strani uporabnika.

Po oddaji naročila prejme uporabnik preko elektronske pošte, ki jo je navedel, pregled naročila, ki se smatra kot predračun. Račun prejme ob dostavi zelenjave oz. drugih domačih izdelkov ali ob osebnem prevzemu pri vsakem distribucijskem partnerju (na za to dogovorjenih mestih in uri).

Sprememba oddanih naročil

Uporabnik lahko prekliče napačno oddano naročilo ali ga popravi tako, da pošlje elektronsko sporočilo s preklicem ali popravkom naročila na e-naslov info@zelena-tocka.si, najkasneje v roku 60 minut od oddaje naročila. V zadevo sporočila napiše "preklic naročila" ali "popravljeno naročilo".

4. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vedno zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto ponudnika;
 • kontaktne podatke (elektronski naslov, telefon, naslov);
 • bistvene značilnosti in dostopnost izdelkov ter jasno in nedvoumno določene cene;
 • pogoje dostave izdelka (način in rok dostave) in način plačila;
 • časovno veljavnost ponudbe;
 • rok in pogoje za odstop od pogodbe;
 • pojasnilo postopka ob reklamaciji.

5. Naročila in dostava

Vsa naročila zelenjave, sadja in ostalih lokalni proizvodov oddana v spletni trgovini dostavi ponudnik na poljuben naslov.

Minimalna možna naročena količina zelenjave in drugih domačih izdelkov v spletni trgovini Nakup v oblaku je v višini 7 EUR.

Naročila zbiramo do srede (do 24. ure) za dostavo ob petkih.

Stroški embalaže znašajo 0,5 EUR.

Blago dostavljamo na sledeče lokacije:

 • CUBE fitness, Ulica prvoborcev 25, Ljubljana (naročila in plačila oddana vključno do srede 24. ure, prevzem v petek od 10. ure naprej)
 • Gostilna in picerija Pavon, Njegoševa 6 K, Ljubljana (naročila in plačila oddana vključno do srede 24. ure, prevzem v petek od 10. ure naprej)
 • Okrepčevalnica Pri babici, Dalmatinova 2, Ljubljana (naročila in plačila oddana vključno do srede 24. ure, prevzem v petek od 10. ure naprej)
 • Okrepčevalnica Pri babici, Kolodvorska 7, Ljubljana (naročila in plačila oddana vključno do srede 24. ure, prevzem v petek od 10. ure naprej)
 • Okrepčevalnica Oranža, Kranjčeva 3 D, Moravske Toplice (naročila in plačila oddana vključno do srede 24. ure, prevzem v petek od 10. ure naprej)
 • ŠUS EUROFITNESS, Vodnikova cesta 155, Ljubljana (naročila in plačila oddana vključno do srede 24. ure, prevzem v petek od 10. ure naprej)
 • Zelena točka MS BTC Nemčavci 1 D (naročila in plačila oddana vključno do srede 24. ure, prevzem v petek od 10. ure naprej)
 • Zelena točka LJ Citypark Šmartinska 152 G (naročila in plačila oddana vključno do srede 24. ure, prevzem v petek od 10. ure naprej).

Pridelke in izdelke ki so naročeni v spletni trgovini Nakup v oblaku in na naročilnici označeni za prevzem na zgoraj omenjenih lokacijah dostavi distributer. Predstavnik posamezne lokacije pa jih preda končnemu kupcu, ki se identificira z veljavnim dokumentom. V primeru, ko uporabnika ni na dogovorjenem naslovu, dostavljalec pokliče na kontaktno številko, ki jo je uporabnik zabeležil pri vpisu svojih osebnih podatkov.

6. Cene in plačila

Uporabnik plača blago po cenah, ki veljajo na dan, ko je bilo oddano naročilo. Vse cene so navedene v EUR in vključujejo predpisani DDV. V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, vas bomo o tem obvestili. 

Nekatere fotografije artiklov so simbolične.

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • po predračunu na TRR distributerja.

Blago je v lasti ponudnika do končanega plačila blaga. Naročeno blago vam bomo dostavili po plačilu predračuna.

7. Nakupna pogodba

Oddano naročilo je osnova za izdajo računa, ki je hkrati pogodba med uporabnikom in distributerjem. Vse pogodbe so shranjene na sedežu distributerja ter na voljo uporabniku na vpogled. Nakupna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

8. Odstop od naročila

Odstop uporabnika od naročila brez posebnega razloga se obravnava v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (za fizične osebe) oz. v skladu z Obligacijskim zakonikom (za pravne osebe).

Uporabnik preveri količino in kakovost naročenega blaga takoj ob prevzemu. V kolikor ugotovi, da blago ni dostavljeno pod dogovorjenimi pogoji ima pravico, da blaga ne prevzame. Kasnejše vrnitve blaga niso možne.

Uporabnik ima pravico zahtevati, da ponudnik:

 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • vrne znesek, ki ga je uporabnik plačal za blago z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim.

Zamenjava blaga ali vračilo denarja se lahko izvrši ob naslednjem naročilu ali neposredno na licu mesta, če je to možno.

9. Ravnanje z blagom

V skladu z zakonom o Zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo v skladu z dobro higiensko prakso, katere cilj je zagotoviti varno hrano.

10. Informacije in reklamacije

Vsako reklamacijo bomo obravnavali v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Za vse informacije in reklamacije je ponudnik dosegljiv na e-naslovu info@zelena-tocka.si, tel. št. 05/99-26-777.

V osmih delovnih dneh bo ponudnik rešil reklamacijo uporabnika oziroma mu posredoval pisno razlago vzroka še nerešene reklamacije.

11. Varstvo osebnih podatkov

Z oddajo naročila preko spletne trgovine uporabnik soglaša, da Skupina Vrtovi panonski z.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki uporabnika za neomejeno časovno obdobje ter mu brezplačno pošilja novice: obvestila o novostih v ponudbi, o aktualnih dogodkih in aktivnostih Skupine Vrtovi panonski z.o.o. ter mu pošilja reklamne letake preko elektronskih medijev, po pošti ali ga o njih obvešča s pomočjo telefonskih klicev, ter posreduje podatke uporabnika (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefon) za izstavitev računa partnerju Skupina Vrtovi panonski z.o.o. To soglasje lahko uporabnik kadarkoli pisno prekliče. Zadostuje, da pošlje e-sporočilo na e-naslov info@zelena-tocka.si, kjer v zadevo sporočila napiše: Odjava e-novic ZT.  Hkrati ima uporabnik pravico vpogleda do podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico zahtevati popravek, dopolnitev, blokiranje ali uničenje njegovih osebnih podatkov. Če uporabnik ne želi, da bi bili njegovi osebni podatki registrirani v podatkovni bazi Skupine Vrtovi panonski z.o.o., bo poslal pisno izjavo. Potem bo Skupina Vrtovi panonski z.o.o. opravila izbris podatkov iz baze oziroma prenehala z njihovo uporabo v roku 15 dni od dneva prejema zahteve. Skupina Vrtovi panonski z.o.o. bo ravnala s podatki uporabnika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če uporabnik ne želi, da se ga obvešča o novostih v ponudbi, o aktualnih dogodkih in aktivnostih in da mu Skupina Vrtovi panonski z.o.o. pošilja reklamne letake, lahko svoje nestrinjanje s tem navede v opombe v obrazcu za registracijo uporabnika (pred oddajo naročila).

12. Pohvale in pritožbe

Svoje mnenje ali pripombe lahko uporabnik posreduje po elektronski pošti na e-naslov info@zelena-tocka.si

Ponudnik bo vsako pripombo in mnenje posameznega kupca skrbno preučil in posredoval odgovor v roku petih delovnih dni.

13. Končne določbe

Vse spore, ki ne bodo rešeni med pogodbenima strankama, bo reševalo pristojno sodišče v Murski Soboti.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine "Nakup v oblaku" pričnejo veljati z dnem 20.11.2014.