Domov | Integrirana pridelava

INTEGRIRANA PRIDELAVA

V skrbi za naše zdravje je poglavitnega pomena, da uživamo sezonsko, svežo, slovensko in integrirano zelenjavo, zelenjavo višje kakovosti. Le-ta nam zagotavlja, da zaščitimo naš organizem in mu pomagamo pri obnavljanju celic in tako skrbimo za naše neprecenljivo zdravje.V vsakodnevni prehrani ima zelenjava posebno mesto, saj je bogat vir vitaminov, mineralov in antioksidantov, s katerimi telesu pomaga krepiti odpornost. Sveža integrirana zelenjava vsebuje največ vitaminov in mineralov, saj je pridelana na slovenskih tleh, kar zagotavlja kratke transportne poti in s tem ohrani svežino in hranilne vrednosti. Sezonska, lokalna in sveža hrana iz integrirane pridelave je sinonim za višjo kakovost, sledljivost in znano poreklo, uporabniku in okolju prijazno pridelavo, ohranjanje tradicije in slovenskega izročila.

Slovenija ima v primerjavi z uvozom precej majhen delež lastne samooskrbe z zelenjavo, kar želi Skupina vrtovi panonski izboljšati. Verjamejo, da bi potrošniki ob večji ponudbi domače hrane, ki je ravno zaradi krajših distribucijskih poti (od njive do police) bogatejša z vitamini in minerali, veliko bolj sveža in še nadzorovano pridelana, več posegali po lokalno pridelani zelenjavi.

PREDNOSTI INETEGRIRANE PRIDELAVE

Integriran način pridelave je potrošniku in okolju prijaznejši, ki se kaže tudi v kakovosti pridelkov, katerih glavne značilnosti so:
  • nadzorovana in kontrolirana pridelava zagotavlja, da je tak pridelek varen za potrošnika,
  • svežina,
  • bogat vir vitaminov, mineralov, rudninskih snovi in vlaken,
  • boljši okus,
  • lokalna pridelava in krajše distribucijske poti.

Pri integrirani pridelavi je bistvena kontrola in nadzor s strani pooblaščenih institucij. Prednost integrirane pridelave je pridelava brez uporabe gensko spremenjenih organizmov, pridelava zdravstveno neoporečne in kakovostne hrane, nadzor nad uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dajanje prednosti gnojenju z organskimi gnojili pred mineralnimi. Pomembno je redno izvajanje analiz pred gnojenjem in s tem preprečevanje prehoda nitratov v podtalnico ter kopičenja nitratov v rastlinah.

Integrirana pridelava je varnejša zaradi manjšega obremenjevanja okolja, izboljšane kakovosti pridelka in zagotavljanja potencialnega zdravja potrošnikov.

OZNAČEVANJE

Kako prepoznate integrirano shemo kakovosti?

Integrirani

Kmetijske pridelke oziroma živila se lahko na kmetijskem trgu v Sloveniji označuje z enotno označbo ››integrirani‹‹ vendar šele, ko je bil kmetijski pridelek oziroma živilo pridelano v skladu s pravilniki o integrirani pridelavi in tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo ter je zanj imenovana organizacija za kontrolo in certificiranje izdala certifikat (vir: povzeto po MKO).

Tehnologija pridelave, postopki kontrole in način označevanja so določeni v pravilnikih o integrirani pridelavi in tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo, ki jih vsako leto izda MKO, ki skrbijo za stalno kontrolo pridelave ter izdajajo certifikate v skladu s predpisi. Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.