Domov | Aktualne novice | Povabilo ponudnikom

Murska Sobota, 21.9.2018

      

       Povabilo ponudnikom

            Skupina vrtovi panonski z.o.o. je z marcem 2018, pričela z izvedbo projekta POT DO LOKALNE HRANE, ki je bil izbran za sofinanciranje v okviru razpisa

            Lokalne akcijske skupine LAS Goričko 2020.

            Zainteresirane ponudnike s tem povabilom vabimo, da podajo ponudbo za izvedbo pilotnih dostav.

            Razpisna dokumentacija za izvedbo aktivnosti znotraj projekta, je v prilogi.

/container/docs/povabilo-ponudnikom-za-izvedbo-pilotne-dostave-pot-do-lokalne-hrane-21-9-2018.pdf