Domov | Aktualne novice | Povabilo ponudnikom

Murska Sobota, 17.11.2017

Povabilo ponudnikom


Skupina vrtovi panonski z.o.o. bo v začetku leta 2018 pričela z izvedbo programa promocije Štajersko Prekmurskega bučnega olja z zaščiteno geografsko označbo, v okviru EU razpisa za sofinanciranje ukrepov za informiranje in promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah.

Razpisna dokumentacija za izvedbo promocijskega programa projekta je dosegljiva na spodnji povezavi:

Javno povabilo ponudnikom

 

Tabela - izračun skupnih cen

 

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki in poslana priporočeno preko pošte na naslov: Skupina vrtovi panonski z.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota (s pripisom "Ponudba EU program") ali preko elektronske pošte: denis@topolnik.si. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo prispele najpozneje do 4.12.2017, do 16.00.

 

Dodatna pojasnila: Denis Topolnik, e-naslov: denis@topolnik.si, tel.: 041 526 395.