Domov | Aktualne novice | Povabilo ponudnikom

Murska Sobota, 30.11.2016

Popravek napake

V povabilu iz dne 25.11.2016 je na šesti strani v besedilih ODDAJA PONUDBE in PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB TER OBVESTILO PONUDNIKOM, pomotoma naveden napačni datum 9.12.2017. Pravilni datum je obakrat 9.12.2016.

________________________________________________________________

Murska Sobota, 29.11.2016

Sprememba javnega povabila ponudnikom

Spremenijo se merila za izbor, ki se po novem glasijo, kot je navedeno v priloženem dokumentu:

Javno_povabilo_ponudnikom_sprememba_29.11.2016

Vsa ostala določila javnega povabila ostajajo nespremenjena.

________________________________________________________________

Murska Sobota, 25.11.2016

Povabilo ponudnikom


Skupina vrtovi panonski z.o.o. bo v začetku leta 2017 pričela z izvedbo programa promocije Ptujskega lüka z zaščiteno geografsko označbo, v okviru EU razpisa za sofinanciranje ukrepov za informiranje in promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah.

Razpisna dokumentacija za izvedbo promocijskega programa projekta Ptujski lük z zaščiteno geografsko označbo je dosgljiva na spodnji povezavi:

 Javno povabilo ponudnikom

Tabela - izračun skupnih cen

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki in poslana priporočeno preko pošte na naslov: Skupina vrtovi panonski z.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota (s pripisom "Ponudba EU program") ali preko elektronske pošte: denis@topolnik.si (s pripisom v zadevi "Ponudba EU program"). Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo prispele najpozneje do 9.12.2017 9.12.2016, do 16.00. Stroške priprave in predložitve ponudbe nosi vsak posamezni ponudnik.

Dodatna pojasnila: Denis Topolnik, e-naslov: denis@topolnik.si, tel.: 041 526 395.